Arhiva izdanja - 2018

naslovna_1517391214.jpg

HRVATSKI RATNI PLAKAT 1991. -1995.

Deplijan, Zadar, NMZ, siječanj 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Tekst: Marijo Reljanović
Dizajn: dpi grafika
Tisak: dpi grafika
Naklada: 150 komada
Cijena: besplatno

sport_na__svagda_nji_naslovna_1517391300.jpg

SPORT NAŠ SVAGDAŠNJI

Deplijan, Zadar, NMZ, siječanj 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Tekst: Natali Čop
Dizajn: Natali Čop
Tisak: dpi grafika
Naklada: 100 komada
Cijena: besplatno

slikovnica_KRAJ_BUNARA_1_1540984437.jpg

KRAJ BUNARA LJUBAVNA SE PRIČA RAĐA

Slikovnica, Zadar, NMZ, 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Tekst i ilustracije: učenici 3.b razreda OŠ Šime Budinića, šk. god. 2017./2018.    
Tisak i grafička priprema: Prirodoslovno grafička škola Zadar
Naklada: 300 komada
Cijena:  besplatno

B_423_1540984523.jpg

ZAGONETNI PREDMET

Slikovnica, Zadar, NMZ, 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Tekst i ilustracije: Leonarda Bonačić, Anđela Breulj (3.d), Dijana Dujlović, Magdalena Pajkin (2.c),  Prirodoslovno grafička škola Zadar, šk. god. 2017./2018.    
Tisak i grafička priprema: Prirodoslovno grafička škola Zadar
Naklada: 300 komada
Cijena:  besplatno

B_422_1540984705.jpg

ŽIVOT S PRIRODOM U NINSKOJ LAGUNI

Deplijan, Zadar, NMZ, svibanj 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Tekst: Snježana Vujčić – Karlo
Dizajn: Snježana Vujčić – Karlo
Tisak: muzejska naklada
Naklada: 100 komada
Cijena: besplatno

B_420_1540984982.jpg

O TRADICIJSKOJ KULTURI SJEVERNE DALMACIJE

Deplijan, Zadar, NMZ, svibanj 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Tekst: Jasenka Lulić - Štorić
Tisak i dizajn: dpi grafika Zadar
Naklada: 1300 komada
Cijena: besplatno

B_421_1540985070.jpg

ETNO DANI 2018.

Deplijan, Zadar, NMZ, svibanj 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Tekst: Jasenka Lulić _ Štorić
Tisak i dizajn: dpi grafika Zadar
Naklada: 300 komada
Cijena: besplatno

B_419_1540985315.jpg

BOJE I ZVUKOVI DREVNOG PUTA SVILE

Deplijan, Zadar, NMZ, svibanj 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Dizajn: Olja Desnica
Tisak: dpi grafika Zadar
Naklada: 150 komada
Cijena: besplatno

B_425_1540985753.jpg

ANDY WARHOL: ETNER INTO MY LIFE

Deplijan, Zadar, NMZ, lipanj 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš 
Dizajn: Nataša Mrkonjić
Tisak: Tiskara Nova, Vodnjan
Naklada: 5000 komada
Cijena: besplatno

B_427_1540985959.jpg

IŽ U OBJEKTIVU ANTE BRKANA

Katalog, Zadar, NMZ, kolovoz 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš
Tekstovi: Nevena Štokić, Natali Čop
Urednice: Nevena Štokić, Natali Čop
Dizajn i tisak: dpi grafika, Zadar
Naklada: 300 komada
Cijena: 20,00 kn
ISBN 978-953-7477-53-0

B_433_1540986377.jpg

BOJAN BRECELJ: VODENI ZMAJ VENECIJE

Katalog, Zadar, NMZ, listopad 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš
Tekstovi: Vinko Srhoj, Bojan Brecelj, Ivana Petan, Marko Pogačnik
Urednik: Bojan Brecelj
Prijevod na engleski: Tadej Turnšek, Josipa Pandolfo
Lektura: Ljubica Srhoj - Čerina
Dizajn: Viktor Popović 
Tisak: Kerschoffset d.o.o., Zagreb
Naklada: 300 komada
Cijena: 40,00 kn
ISBN 978-953-7477-55-4

Brkan_katalog_naslovnica_2018_1540986439.jpg

ANTE BRKAN: MAGIČNO U SVAKODNEVNOM

Katalog, Zadar, NMZ, listopad 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Renata Peroš
Tekst: Nevena Štokić
Urednica: Nevena Štokić
Prijevod na engleski: Sabina Kaštelančić
Lektura: Ljubica Srhoj - Čerina
Dizajn: Viktor Popović 
Tisak: Kerschoffset d.o.o., Zagreb
Naklada: 400 komada
Cijena: 40,00 kn
ISBN 978-953-7477-56-1

B_432_1540986799.jpg

ROMANTIC ISLANDS - OTOCI ZADARSKOG ARHIPELAGA

Knjiga, Zadar, NMZ, listopad 2018.
Izdavač: Narodni muzej Zadar
Suizdavač: Romantic Adriatic
Za izdavača: Renata Peroš
Autorica: Ana Dobrović
Urednik: Josip Faričić
Prijevod (engleski/talijanski): Anita Glavan, Helena Kokir, Ljerka Hofman, Editor.hr
Lektura: Ivan Magaš
Dizajn: Matjaž Zoran 
Tisak: Grafotehna d.o.o. Zadar
Naklada: 400 komada
Cijena: 69,00 kn
ISBN 978-953-7477-54-7

Događanja

IZLOŽBA „ARHITEKTURA PUŽA“ U GRADSKOJ LOŽI

OTVORENA IZLOŽBA „NAŠA PERSPEKTIVA“ U EDUKATIVNOJ DVORANI KNEŽEVE PALAČE

BESPLATNI AUDIO VODIČ STALNE IZLOŽBE „ŠEST SALONSKIH PRIČA“ U KNEŽEVOJ PALAČI

JEDINSTVENA MEMORABILIJA S LIKOM KOŠARKAŠKE LEGENDE

IZLOŽBA "ŠEST SALONSKIH PRIČA" (POVIJESNI AMBIJENTI NARODNOG MUZEJA ZADAR)

Etnološke osobitosti sjeverne Dalmacije


POSJETE

Ljetno radno vrijeme: 1. srpnja – 31. kolovoza
Zimsko radno vrijeme: 1. rujna – 30. lipnja


Kneževa palača

Ponedjeljak-petak: 9 – 20, subota i nedjelja: 9 - 13


Posjetiteljski centar Mali arsenal

Ponedjeljak - nedjelja: 10 - 12 i 18 - 20


Izložbeni paviljon Gradska loža

Ponedjeljak - petak: 9 - 20; subota i nedjelja: 9 - 13


Gradska straža - Etnološki odjel

Ponedjeljak - petak: 9 - 15; subota i nedjelja: 9 - 13


Odjel Muzej grada Zadra

Ponedjeljak - petak: 9 - 15; subotom i nedjeljom zatvoreno


Prirodoslovni odjel

Otvoreno za grupne posjete prema prethodnoj najavi na telefon 023/314-459


Galerija umjetnina

Zbog obnove Providurove palače, izložbeni prostor Galerije umjetnina zatvoren je za posjete.


Područna etnografska zbirka Veli Iž

Od 1. srpnja do 31. kolovoza
ponedjeljak – nedjelja: 10 – 12 i 19 – 21 h


Područna kulturno-povijesna zbirka Mali Iž

Od 1. srpnja do 31. kolovoza
ponedjeljak – subota: 18 – 22; nedjeljom zatvoreno


CIJENE ULAZNICA

CIJENE ULAZNICA ZA KNEŽEVU PALAČU:
Stalna izložba "ŠEST SALONSKIH PRIČA", svečane dvorane na 1. katu:
Odrasli: 20,00 kuna
Učenici, studenti: 10,00 kuna

GRUPE
Popust za grupe od 15 osoba – jedna besplatna ulaznica
                               od 25 osoba – dvije besplatne ulaznice
                               od 35 osoba – tri besplatne ulaznice
*Pratnja (odgojiteljice, učiteljice i profesori) ne plaćaju ulaz

Stručno vodstvo za grupe do 35 osoba – 100, 00 kn po grupi

Za cijene ulaznica povremenih izložbi u dvoranama prizemlja vidi napomenu.


CIJENE ULAZNICA ZA GRADSKU LOŽU, ETNOLOŠKI ODJEL, GALERIJU UMJETNINA, PRIRODOSLOVNI ODJEL, PODRUČNE ZBIRKE NA IŽU:
Odrasli: 20 kn
Učenici, studenti: 10 kn
Predškolska djeca, hrvatski umirovljenici, hrvatski invalidi, članovi HMD-a, ICOM-a: bez naplate.
Odjel Muzej grada Zadra, Posjetiteljski centar Mali arsenal: bez naplate.

Napomena: Cijene su podložne promjenama ovisno o organizatoru izložbe.


Kontaktirajte nas

Broj učitavanja stranice: 1103941