Prirodna baština otoka Suska

Susak je jedan je od najneobičnijih otoka Jadrana i kao od kopna najudaljeniji otok Kvarnerskog zaljeva kroz prošlost je privlačio pažnju mnogih znanstvenika i zaljubljenika u prirodu. Uz mediteranska obilježja klime, poseban značaj prirodnoj baštini Suska daju do 90 m debele naslage lesa i lesolikih tvorevina eolskog podrijekla koje čitavom površinom otoka prekrivaju okršene vapnenačke stijene i starija tla. Svojim djelovanjem čovjek je kroz prošlost snažno mijenjao životne uvijete na otoku, a time i njegov živi svijet. Tako je već sredinom 18. stoljeća više od 90% površine Suska bilo korišteno za uzgoj vinove loze, čime su se prirodni životni prostori sveli gotovo isključivo na dijelove same morske obale. Zanimljivi rezultati florističkih istraživanja iz sredine 19. st. (pr. pronalazak vrsta ravenski sladorovac - Saccharum ravaennae (L.) Murray i valjkasta zupčica - Imperata cylindrica (L.) Raeusch. iz porodice trava) privukli su pažnju kasnijih domaćih i stranih botaničara, koji su za Susak do sada zabilježili oko 400 biljnih vrsta. Neke od zabilježenih vrsta su rijetke te lokalno (pr. obalna mlječika - Euphorbia paralias L.) i šire (pr. primorski kotrljan - Eryngium maritimum L.) ugrožene, zbog čega su zaštićene na nacionalnom i međunarodnom nivou. Zaštiti takvih biljaka i njihovih staništa (pr. pješčana morska obala u uvali Bok) bilo bi potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Dosadašnjim istraživanjima podmorja Suska zabilježeno je osam životnih zajednica na pomičnoj i čvrstoj podlozi. Prema Mediteranskom akcijskom planu, tri zajednice te nekoliko vrsta algi, biljaka i životinja od interesa su za zaštitu. Najvrijednija je dobro razvijena i kompaktna zajednica morske cvjetnice oceanskog porosta (Posidonia oceanica (L.) Delile) koja na dubinama do 20 m okružuje gotovo cijeli otok. Veliku vrijednost imaju i zajednice na čvrstim dnima, primjerice crvenih algi Nemalion helminthoides i Lithophyllum byssoides na mediolitoralnim stijenama, zajednice infralitoralnih algi sa smeđom algom Cystoseira spp. i koraligenske zajednice s razvijenim facijesima gorgonija Eunicella cavolinii i Paramuricea clavata.


Vrijeme održavanja: 12.srpnja - 30.kolovoza 2009.
Mjesto održavanja: Gradska loža, Zadar

Organizator: Prirodoslovni muzej Rijeka
U Zadru izložbu organizirao: Prirodoslovni odjel, Narodni muzej Zadar
Autori izložbe: Milvana Arko-Pijevac, Željka Modrić, Boštjan Surina
Odabir bioloških preparata: Snježana Vujčić-Karlo
Koncept izložbe u Zadru: Snježana Vujčić-Karlo
Likovno oblikovanje: Snježana Vujčić-Karlo
Stručni suradnici: Branko Vreš, Valerija Babij, Claudio Battelli
Autori fotografija: Milvana Arko-Pijevac, Valerija Babij, Buga Berković, Željka Modrić, Boštjan Surina, Grega Verč, Branko Vreš
Multimedijalni i ostali sadržaji: Borut Kružić
Tehnički postav: Vlado Božić, Natali Ćop, Ivica Mrkić, Snježana Vujčić-Karlo

O izložbi: Prirodoslovni muzej Rijeka od 1995.g. sustavno istražuje podmorje, priobalje i otoke kvarnerskog područja s ciljem biološke i geološke valorizacije i prijedloga uspostavljanja mreže zaštićenih područja. Tijekom 2006. i 2007. godine osim podmorja otoka Suska, istraživana je i flora i vegetacija kopna. Istraživanja otoka Suska izvršena su sa suradnicima iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti i Pedagoške fakultete iz Kopra. Na kopnu je zabilježeno više od 350 vrsta biljaka, a u podmorju 281 vrsta pridnene makroflore i makrofaune. Izložbom Prirodna baština otoka Suska nastoji se bogatstvo bioraznolikosti otoka Suska prenijeti i široj javnosti putem fotografija zaštićenih, rijetkih i zanimljivih vrsta.
Izložba u Zadru spoj je ovih istraživanja i foto zapisa koji su napravljeni na otoku od strane djelatnika Prirodoslovnog muzeja u Rijeci, te trajnih preparata morskih organizama Prirodoslovnog odjela narodnog muzeja Zadar kojima se željelo dočarati ozračje podmorja.

Izložbu su omogućili: Zadarska županija, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko-goranska županija

Fotografija na plakatu: Hobotnica, Octopus vulgaris Cuvier, 1798.
Autor fotografije Grega Verč
Izdavač plakata: Prirodoslovni odjel, Narodni muzej Zadar
Za izdavača: Hrvoje Perica, Marin Kirinčić
Naklada: 300 kom
Design i oblikovanje: Branko Lenić
Tisak: Astroida d.o.o.

 


Starts: 13.07.2009.
Ends: 26.08.2009.