Dokumentacijska služba

Medijateka
Medijateka
Dokumentacijska služba Narodnog muzeja Zadar osnovana je 2000. godine s ciljem organiziranja i planiranja poslova dokumentacije za sve odjele muzeja, što se prvenstveno odnosi na vođenje i obradu fondova sekundarne dokumentacije (dokumentacijske zbirke).

Od samog početka službe cilj je bio osnovati sekundarne dokumentacijske fondove kojih u muzeju do tada nije bilo, a bitni su za pružanje informacija o stručnom djelovanju muzeja.
Stvaranje dokumentacijskih zbirki započeto je sustavnim praćenjem i dokumentiranjem izložbene i izdavačke djelatnosti muzeja, vanjskih organizatora, suorganizatora i suizdavača. Radi dobivanja što točnijih podataka, pretraženi su i skenirani novinski članaci o djelatnosti muzeja i izvješća o radu u arhivi muzeja. Tako je nastao korpus dokumentacijskog materijala koji se fizički pohranjuje u službi, a od 2002. godine izrađene su računalne baze u aplikaciji Access za evidenciju izložbi, izdavaštva, hemeroteke (članci iz tiskovnih i elektronskih medija), događanja u muzeju i evidenciju muzejskih djelatnika kroz povijest, te za evidenciju korisnika muzejske dokumentacije.

2005. godine prihvaćen je integrirani muzejski program za obradu primarne i sekundarne dokumentacije M++ i S++, što je omogućilo objedinjavanje kompletnog muzejskog fundusa i povezivanje primarne i sekundarne dokumentacije.
Podaci iz postojećih dokumentacijskih zbirki u Accessu prebačeni su u novu bazu S++, a započeto je i vođenje fondova fototeke i medijateke (evidencija CD i DVD medija). U planu je osnivanje zbirke plakata i pripadajuće baze.
U dokumentacijskoj službi vrši se digitalizacija postojeće klasično snimljene fotografske građe; u nedostatku muzejskog fotografa, fotografiraju se sva važna događanja u muzeju; digitalizira se i pohranjuje hemerotečna građa. Također se arhiviraju i digitaliziraju dokumenti o povijesti pojedinih odjela (i prijašnjih samostalnih muzeja), dokumenti o zbirkama i ostalim događanjima.
Iz svega navedenog, razvidna je uloga dokumentacijske službe kao poveznice između primarnih stručno-znanstvenih podataka o muzejskim predmetima i ostalih muzejskih djelatnosti. U tom smislu, status dokumentacijske službe (kao i buduće knjižničke, pedagoške i restauratorske unutar Baštinskog muzeja) treba sagledati kao poseban Odjel dokumentacije.

Adresa

Medulićeva 2
23000 Zadar

Kontaktirajte nas

T. 023/314-459

Natali Čop,
viša dokumentaristica Narodnog muzeja Zadar
dokumentacija@nmz.hr

Dokumentacijske zbirke

Broj učitavanja stranice: 24981