Četverokuka na listi nematerijalnih kulturnih dobara RH!

 

Četverokuka -

šareni vez na čohi sjeverne Dalmacije uvršten na listu nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske

 

 

Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske izdanog 29. svibnja 2012. utvrđuje se da umijeće izrade ukrasnog veza građa/četverokuka na području zapadnog dijela Dinarida u Hrvatskoj ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra u smislu članka 9. stavka 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

 

Naslovna stranica Rješenja Ministarstva kulture RH izdanog 29. svibnja 2012. u Zagrebu


Datum početka: 19.06.2012.
Završava: 26.06.2012.
Broj učitavanja stranice: 955636