DONACIJA MAKETE BRODA FUNDUSU NARODNOG MUZEJA ZA IZLAGANJE U POMORSKOJ ZBIRCI

 

DONACIJA MAKETE BRODA FUNDUSU NARODNOG MUZEJA ZA IZLAGANJE U POMORSKOJ ZBIRCI

 

Udruga kapetana i poručnika Trgovačke mornarice Zadar daje u donaciju fundusu Narodnog muzeja Zadar maketu broda kojim je prevezeno tijelo sv. Šimuna u Zadar za potrebe izlaganja u postavu Pomorske zbirke (vlasništvo Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru) koja je od 2011. izložena u Kneževoj palači. Maketa je izrađena po narudžbi prema reljefu sa škrinje sv. Šimuna. Vrijednost makete iznosi 10.000,00 kn.

Ovom donacijom Udruga kapetana i poručnika Trgovačke mornarice Zadar želi započeti kampanju sakupljanja eksponata za postav Pomorske zbirke koju će provesti među svojim članovima i svih onih koji svojom donacijom žele pridonijeti njenom kompletiranju.

Primopredaja makete će se održati u ponedjeljak, 27. svibnja 2013. godine u Kneževoj palači s početkom u 11 sati.


PRIMOPREDAJA

 

 

 

 

 


Datum početka: 24.05.2013.
Završava: 28.05.2013.
Broj učitavanja stranice: 957550