ODRŽAN INFORMATIVNI SASTANAK U SKLOPU PROJEKTNE AKTIVNOSTI IZRADE VIZUALNOG IDENTITETA KNEŽEVE PALAČE

U okviru projekta "Obnove i turističke valorizacije kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače" u petak 08. srpnja 2016. godine s početkom u 11.30 sati u Galeriji umjetnina održan je informativni sastanak lokalnih dionika i timova koji će odlukom ocjenjivačkog suda raditi na prijedlozima natječajnih rješenja Natječaja za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače u Zadru.

Mlade kreativce u "zadarsku je priču" uvela je ravnateljica Narodnog muzeja Zadar, Renata Peroš. Uvodnim govorom i zanimljivom prezentacijom upoznala je članove timova sa identitetskim obilježjima grada Zadra i Zadarske županije, kao i sa kratkim pregledom uloge i namjene prostora Kneževe i Providurove palače kroz povijest, sadašnjost i budućnosti prikazavši im film "Biseri Zadarske županije" autorice novinarke HTV studija Ane Dobrović u čijoj je izradi i sama sudjelovala kao koordinatorica projekta.

Projektantica Iva Letilović govorila je o obilježjima urbane arhitekture kroz povijest zadarskog Poluotoka, kao i o začetcima projekta "Baštinski centar - Muzej dvije palače".

Slijedila je rasprava na kojoj su članovi timova dobili potrebne informacije za izradu projektnog zadatka od kustosa Narodnog muzeja Zadar, predstavnika Grada Zadra, koordinatora projekta "Obnove i turističke valorizacije kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače", te predstavnika Hrvatskog dizajnerskog društva koje ujedno i provodi natječaj.

Nakon informativnog sastanka, članovi timova obišli su gradilište Kneževe palače kako bi dobili što potpuniji uvid o njezinom budećem izgledu.


Datum početka: 08.07.2016.
Završava: 01.10.2016.
Broj učitavanja stranice: 997680