OKRUGLI STOL NA TEMU "PRAVA OSOBA S OŠTEĆENJEM SLUHA" EU PROJEKT HEAR ME OUT

 

U utorak 20. listopada 2015. godine s početkom u 18.00 sati u prostoru Gradske lože, na Narodnom trgu u Zadru održat će se okrugli stol na temu "Prava osoba s oštećenjem sluha".

Okrugli stol se održava u organizaciji Zadarske županije i Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, a u svrhu provedbe EU projekta "Hear me out - podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom". Projekt "Hear me out" rezultat je uspješne suradnje projektnih partnera Zadarske županije, Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Udruge osoba oštećena sluha Zadar, i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE (nositelja projekta), te suradnika na projektu Volonterskog centra Zadar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Zadar.

Okrugli stol namijenjen je osobama oštećena sluha i članovima njihovih obitelji, potpornim institucijama, i svim relevantnim dionicima iz područja socijalne skrbi i tržišta rada.
Cilj okruglog stola je održati konstruktivnu raspravu o položaju osoba oštećena sluha na tržištu rada i prijedlozima za stvaranje mogućnosti za njihovo zapošljavanje.
U kontekstu zapošljavanja osoba s invaliditetom, svim sudionicima biti će predstavljene i specifične obaveze i prava poslodavaca sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
Potencijalnim i postojećim poslodavcima osoba oštećenog sluga bit će predstavljena prava poslodavaca, koja uključuju prava na porezne olakšice predviđene posebnim propisima, pravo na novčani poticaj i pravo na poticaje predviđene posebnim ugovorom o zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

DNEVNI RED OKRUGLOG STOLA NA TEMU "PRAVA OSOBA S OŠTEĆENJEM SLUHA" EU PROJEKT HEAR ME OUT


18 - 18.10 Predstavljanje EU projekta "Hear me out - podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom"


- Projektni tim

18.10 - 18. 25 Primjer dobre prakse, EU projekt „REACH-out - osposobljavanje nezaposlenih za pomoć pri radnom angažiranju osoba s intelektualnim teškoćama"


- Nikolina Miočić, Pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za razvoj i europske procese, Zadarska županija

 

18.25 -18.45 Općenito o pravima osoba s poteškoćama,
 UN konvencija o pravima osoba s invaliditetom

- Ana Trošelj, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar

 

18.40 - 18.55 Prava osoba s poteškoćama sluha vezano uz obrazovanje i zapošljivost,
  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

- dr. sc. Višnja Perin, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar

 

18.55 - 19.00 Pitanja i odgovori, zaključak okruglog stola

 


Datum početka: 20.10.2015.
Završava: 20.10.2015.
Broj učitavanja stranice: 979010