POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU ZA POSTUPAK USLUGE IZRADE VIZUALNOG IDENTITETA KNEŽEVE PALAČE

Grad Zadar raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi dvostupanjski Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače u Zadru.

 

Natječaj se provodi u skladu sa standardima HDD-a te načelima javne nabave, glavom II. Zakona o javnoj nabavi i ostalim njegovim odredbama koje se primjenjuju na natječaj.

 

Natječaj počinje 03.06.2016.godine javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, te objavom poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje na sljedećim internetskim stranicama:

-HDD-a

-Grada Zadra

-Narodnog muzeja Zadar

-te službenim stranicama projekta

 

Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje je 27.06.2016.godine do 12:00 sati.

 

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje


Datum početka: 03.06.2016.
Završava: 27.06.2016.
Broj učitavanja stranice: 978720