Pravila natječaja „Romantic postcard for Zadar“

Pravila natječaja „Romantic postcard for Zadar“

1. Organizatori natječaja su Narodni muzej Zadar i Romantic Adriatic, tvrtka za izvođačku umjetnost iz Zadra.
2. Natječaj traje od 25. srpnja 2017. do 25. listopada 2017. godine.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe, profesionalci i amateri, korisnici aplikacije epostcard, putem aplikacije „Izi travel“, unutar koje je audiovizualni turistički vodič „Romantic Zadar walk“, ili izravno aplikacijom epostcard. Epostcard je mobilna aplikacija namijenjena svima kojom se može kreirati personalizirana razglednica. Aplikacija za epostcard može se besplatno preuzeti na Apple Storeu i Google Playu. U aplikaciju se unosi fotografija ili crtež, tekst poruke i adresa. Otisnutu razglednicu poštar dostavlja u fizičkom obliku na željenu adresu.
4. Naziv natječaja je Romantic postcard for Zadar, a cilj natječaja je pobuditi kreativnost i originalnost snimanjem fotografija kako bi se dočarali virtualni „lokoti ljubavi“. Ocjenjivat će se maštovitost, kreativnost, romantičnost, originalnost te umjetnički dojam fotografije. Slanjem epostcarda „zaključavate“ ljubav prema onomu koga ili što najviše volite. To može biti ljubav prema partneru, obitelji, čovjeku općenito, moru, prirodi, kućnim ljubimcima – izbor je neograničen.
5. Romantične fotografije koje su svi sudionici natječaja poslali pomoću aplikacije epostcard, a isključivo na adresu naznačenu ovim natječajem, tiskat će se u fizičkom obliku i postati dio zbirke Narodnog muzeja Zadar. Narodni muzej Zadar tako postaje prvi muzej u svijetu koji će čuvati lokote ljubavi u obliku razglednica, a vaša ljubavna fotografska priča postaje dio fundusa Muzeja.
6. Najbolje i najkreativnije fotografije, odnosno razglednice birat će ocjenjivački žiri koji će činiti predstavnik Hrvatske pošte, Narodnog muzeja Zadar, tvrtke Romantic Adriatic, TZ Grada Zadra te dvoje umjetničkih fotografa i likovnih umjetnika.
7. Svi sudionici natječaja trebaju na poleđini epostcarda, na mjestu predviđenom za unos adrese, napisati sljedeću adresu: Narodni muzej Zadar, Poljana pape Aleksandra III., 23000 Zadar, Hrvatska.
8. Svi sudionici natječaja trebaju na poleđini epostcarda, na mjestu predviđenom za tekst, napisati tekst (naslov) fotografije (razglednice), najviše do pet riječi, a pokraj toga navesti svoje ime i prezime, svoju adresu i e-adresu te upisati: „Romantic postcard for Zadar“. Cijena razglednice, odnosno epostcarda iznosi 9,90 kn za unutarnji i 14,90 kn za međunarodni promet. Usluga se može platiti SMS-om ili kreditnom odnosno debitnom karticom. Prilikom plaćanja usluge SMS-om obračunava se platna naknada matičnog operatera.
9. Nagrađeni sudionici natječaja (tri nagrade), njihova imena i fotografije (razglednice) bit će objavljeni nakon završetka natječaja 15. studenog 2017. na mrežnim stranicama epostcarda (www.epostcard.hr) i Narodnog muzeja Zadar (www.nmz.hr) te na FB stranicama epostcarda, Narodnog muzeja Zadar – Kneževe palače i tvrtke Romantic Adriatic.
10. Nagrade su sljedeće:
1. nagrada – besplatan boravak u Zadru za dvije osobe u trajanju od 5 dana (4 noći)
2. nagrada – besplatan boravak u Zadru za dvije osobe u trajanju od 4 dana (3 noći)
3. nagrada – besplatan boravak u Zadru za dvije osobe u trajanju od 3 dana (2 noći).
Besplatni boravci uključuju noćenje za dvije osobe s doručkom.
11. Sudjelovanjem u natječaju sudionici se slažu s objavljivanjem svojih fotografija i daju organizatoru neograničeno i neopozivo pravo korištenja svojih fotografija u promidžbene svrhe. Pravo korištenja obuhvaća dopuštenje na objavljivanje, umnožavanje, prikazivanje i obradu u promidžbene svrhe. Pravo korištenja također obuhvaća korištenje poslanih fotografija u sljedeće svrhe: 
– prezentacija na izložbama
– objavljivanje na internetskim stranicama i društvenim mrežama organizatora natječaja i FB stranicama epostcarda, kao i na mrežnoj stranici www.epostcard.hr
– objave u priopćenjima za javnost.
12. Dodijeljene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac ili bilo što drugo.
13. Dobitnici nagrada mogu koristiti boravak u Zadru od 20. studenog do 20. prosinca 2017.
14. Svi sudionici natječaja mogu poslati pomoću aplikacije epostcard neograničen broj fotografija, odnosno virtualnih razglednica.

Rules of the Competition
1The organizers of the Competition are The Zadar National Museum and “Romantic Adriatic“ a performance art company in Zadar
2 The Competition will last from the 25th of July until the 25th October 2017
3 Everyone can paricipate. Be they professionals or amateurs, they can participate by using the epostcard application through the "Easy travel" option on the app, within which is the audio-visual tour guide "Romantic Zadar walk" or directly via the epostcard application.
Epostcard is a mobile application for everyone with which you can create a personalised postcard.
It can be downloaded for free via the Apple Store or Google Play. 
You can enter photos, drawings, or text in to the app to create your own postcard. You can also print the postcard, in which case you have the option of getting the printed postcard delivered to your address.
4 The name of the competition is "Romantic postcard for Zadar" and the idea of the competition is to allow participants to awaken their creative sides by taking photos in order to create "love locks"
The photos will be assessed by their creativity, romanticism, originality the artistic impression they leave upon the viewer.
5 The photos that the competitors take and send , must only be sent to the address provided by the competition's organizers . The photos shall also be printed and become a part of National Museum Zadar. 
With this National Museum Zadar will become the first museum in the world to keep visitor submited "love locks" in the form of postcards. Making your photographic love story a part of the museum's history.
6 The best and the most creative photos will be chosen by the jury consisting of the representatives from the Croatian Post, the National Museum, the Tourism association of Zadar , and two photographers and artists.
7 All contestants must write the following address on the back of their postcards: The National Museum Zadar , Poljana pape Alexandra III, Zadar
8 On the back of their postcard the contestants should write the title of their postcard on the space presented for text. The title of the postcard should be five words long at most. Next to the title of the postcard you must write your name and surname, addresss, e-mail address and of course "Romantic postcard for Zadar".

The price of epostcards is 9,90 kn for interior and 14,90 kn for international traffic. The p price can be paid via SMS , credit card or debit card. When paying for the SMS service, the home operator compensation fee is calculated automatically.
9 Award winning contestants (three prizes), their names and photos (postcards) will be published after the competition is finished on the 15th of November on the web and Facebook pages of both epostcard (www.epostcard.hr) and the Zadar National Museum (www.nmz.hr), the National Museum of Zadar - the Rector's Palace and the Romantic Adriatic.

10 The prizes are the following:
1st place: Stay in Zadar for free for 2 people - 5 days. ( 4 nights )
2nd place: Stay in Zadar for free for 2 people – 4 days ( 3 nights )
3rd place: Stay in Zadar for free for 2 people – 3 days ( 2 nights )
Free acommodation includes bed and breakfast .

11 By participating in the contest, the participants agree with the publication of their photographs, and give the organizer the unrestricted and irrevocable right to use the photographs for promotional purposes. The right to use the photos includes authorization to publish, reproduce, display, and process for the purpose of advertising. The right to use also includes the use of those photos for the following purposes:

presentations at exhibitions
- publishing on the websites and social networking sites of the contest organizer and the FB pages of epostcard and on epostcard's website (www.epostcard.hr)
- publishing in the press releases

 

12 Once received the awards can not be traded in for money or any other prize.
13 The winners of the competiton can use their rewarded stay in Zadar in between the 20th of November and the 20th of December 2017.
14 All contestants can send an unlimited amount of photos, ie virtual postcards, via the epostcard app.

 

Link na povezani članak. 


Datum početka: 26.07.2017.
Završava: 16.11.2017.
Broj učitavanja stranice: 978985