SEMINAR ZA VODITELJE FOLKLORNIH SKUPINA, odjel Muzej grada ZAdra NMZ, 16. - 17. 3. 2013.

 

SEMINAR ZA VODITELJE FOLKLORNIH SKUPINA, Zadar, 16. - 17. 3. 2013.

Hrvatski sabor kulture pod pokroviteljstvom Zadarske županije organizira seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom

NARODNA BAŠTINA RAVNIH KOTARA I BUKOVICE

U Zadru, 16. i 17. 3. 2013. (odjel Muzej grada Zadra, Narodni muzej Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b.) s početkom u 10.00 sati

Voditelji seminara su Vidoslav Bagur, prof. i dr. sc. Jasenka Lulić Štorić koji će kroz segmente plesa, glazbe i tradicijskog odijevanja sudionicima približiti narodnu baštinu spomenutog kraja.

Satnica seminara:

SUBOTA, 16.3.2013.                                                                                                

10,00 - 11,15   Narodna baština Ravnih Kotara i Bukovice u vremenu i prostoru (V. Bagur)       

11,30 - 12,45     Tradicijsko glazbovanje Ravnih Kotara i Bukovice

12,50 -  14,00     O pjesmama i pjevanju Ravnih Kotara i Bukovice

14,00 - 15.30      PAUZA (ručak)

15,30 - 17,00     Narodni plesovi (odraslih)   (V. Bagur)

17,15 - 18,30      Narodni plesovi (odraslih)   (V. Bagur)

18,45 - 20,00   Predstavljanje folklora na sceni (V. Bagur) - snimke nastupa izabranih skupina

 

NEDJELJA, 17.3.2013.                                                                                                          

9,00 - 11,20        Tradicijsko odijevanje   (dr.sc. Jasenka Lulić Štorić)

11,30 - 13,00      Narodni plesovi (odraslih)   (ponavljanje)

13,15                  podjela priznanja sudionicima

PRIJAVE:

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture seminar je BESPLATAN, dok za ne članove kotizacija iznosi 250,00 kn.

Uplatu kotizacije molimo izvršiti na žiro-račun Hrvatskog sabora kulture: br: 2360000-1101534566 uz poziv na broj u kojem je potrebno navesti OIB (udruge ili pojedinca), a kopiju potvrde o izvršenoj uplati priložiti uz prijavnicu. Na uplatnicu u rubriku uplatitelj treba navesti puni naziv folklornog ansambla (ili ime i prezime fizičke osobe) čiji ste predstavnik  i ime i prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake - Seminar za voditelje folklornih skupina.

Potvrdu o uplati zajedno s prijavnicom (u prilogu) poslati najkasnije do 8. 3. 2013.

Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

Za sve dodatne informacije posjetite našu web stranicu www.hrsk.hr ili se obratite mailom na ples@hrsk.hr ili telefonom na br. 095 4556 877, stručnoj suradnici za ples, Valentina Dačnik, kao i Magdaleni Dilber, višoj stručnoj suradnici Upravog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije -  drustvene-dilber@zadarska-zupanija.hr, Tel: 00385 (0)23 350 352 Faks: 00385 (0)23 350 367

SMJEŠTAJ I PREHRANA (o trošku polaznika seminara):

Smještaj o trošku polaznika seminara moguće je rezervirati u Hotelu Porto, Nikole Jurišića 2, 23000, Zadar, gdje jednokrevetna soba s doručkom iznosi 325,00 kn, a na bazi polupansiona 375,00 kn (boravišna pristojba uključena). Dvokrevetna soba s doručkom iznosi 236,50 kn po osobi a na bazi polupansiona 286,00 kn po osobi. (boravišna pristojba uključena).

Molimo Vas da u slučaju planiranog noćenja (o svom trošku) obvezno kontaktirate Hotel a poradi rezervacije na: tel: ++38523/292-300, fax: ++38523/292-333, E-mail: hotel.porto@zd.t-com.hr

Sudionici Seminara osobno plaćaju smještaj i/ili prehranu na recepciji hotela.

Sudionicima seminara slobodni smo ponuditi i mogućnost kupnje knjiga I. Ivančana: Narodni plesovi i običaji južne Dalmacije 1, i Narodni plesovi Dalmacije 2 i 3 po jedinstvenoj cijeni od 100,00 kn po kompletu. Obavezna rezervacija na broj telefona 01/4618-825 ili na mail: hrv.sabor.kulture@zg.t-com.hr; prodaja@hrsk.hr

Uz predavanje polaznici će i aktivno sudjelovati u prezentiranju plesova, pa vas molimo da sa sobom obavezno ponesete PAPUČE ili SPORTSKU OBUĆU.            

 

 


Datum početka: 15.03.2013.
Završava: 17.03.2013.
Broj učitavanja stranice: 997404