ZATVORENA JE KNEŽEVA PALAČA

 

U srijedu, 17. 12. 2014., nakon gotovo četiri godine, Kneževa palača zatvorila je vrata za posjetitelje zbog realizacije projekta Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače. Koordinator projekta je Grad Zadar, partneri su Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRAnova i Sveučilište u Zadru. Provedba ovog projekta, odobrenog za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013., započela je 02. listopada 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.799.651,00 kuna, uz 95% sufinanciranja, a projekt će se provoditi 24 mjeseca. Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postat će novi društveni, kulturni i turistički centar grada.


Datum početka: 17.12.2014.
Završava: 31.01.2015.
Broj učitavanja stranice: 978675