Područna etnografska zbirka Veli Iž

Ova je zbirka značajna jer prilično cjelovito prikazuje tradicijski život Velog Iža. Posebno treba istaknuti sve tipične lončarske proizvode kao i pribor za izradu lončarskih proizvoda, te tekstilno rukotvorstvo koje je također bilo značajno za Veli Iž (tkanje).