Zbirka kućnog tekstila

Ova zbirka sastoji se od tanjih tkanih pokrivača karakterističnih za jadransko područje i debljih tkanih pokrivača karakterističnih za dinarsko područje.