Zbirke odjela Muzeja grada Zadra

Zbirke odjela Muzej grada Zadra dijele se u dvije cjeline. Prvu cjelinu čine kulturno-povijesne zbirke odjela Muzej grada Zadra koje čuvaju predmete od XIII. st. do konca XIX. st. Drugu cjelinu čine zbirke unutar zbirke suvremene povijesti koja prati kulturno-povijesni razvoj grada i regije od XIX. st. do danas.