Zbirka fotografije

Ova zbirka broji 172 predmeta, a čuva rane radove nastale od nepoznatih autora još krajem 1. polovice XIX. stoljeća kao i one u kasnijim desetljećima XIX. stoljeća kada od 70-ih godina pa do 1910. pratimo plodan razvoj fotografskog obrta u Zadru kroz djela H. Fickerta, N. Androvića te posebno brojne radove Tomasa Burata.