Zbirka keramičkih fragmenata

Broji 202 inventirana predmeta. Radi se o predmetima iste provenijencije i stila kao iz zbirke keramike, ali su zbog brojnosti različitih krhotina i nemogućnosti njihove rekonstrukcije vođeni kao fragmenti.