Zbirka slika

Ova zbirka broji 60 predmeta, a radi se uglavnom o portretima članova zadarskih obitelji od XVII. stoljeća do kraja XIX. stoljeća, među kojima su neke, za Zadar važne povijesne osobe, npr. mletački vojskovođa Zoilo de Nassis, Šimun Begna Kožičić, itd. Ujedno su to jedini sačuvani primjerci iz nekad bogatih zadarskih privatnih i javnih kolekcija. Slike su također prikupljene na tzv. Sabiralištu (Sabirni centar) nakon Drugog svjetskog rata, a u odjel su ušle najvećim dijelom 60-ih godina XX. st. kada je dio slika restauriran u bivšoj restauratorskoj radionici Instituta JAZU u Zadru, a dio slika 80-ih godina XX. st. rukom akademskog slikara Maria Kotlara iz Zadra. Slike su izradili nepoznati strani i domaći autori, od kojih treba istaknuti Vlahu Bukovca, Franju Salghetti-Driolija, Antonia Zuccara i Ivana Žmirića.