Zbirka stakla (fragmenti)

Broji 19 inventiranih predmeta. Radi se o staklenim predmetima od kojih gotovo niti jedan nije sačuvan u cijelosti, jer su kao i većina predmeta nađeni nakon Drugog svjetskog rata u ruševinama, a zbog osjetljivosti materijala, u krhotinama.