Zbirka tehnike

Zbirka se sastoji od pisaćih strojeva, šapirografa, telefona i različitog oruđa i pomagala.