Zbirka tiskovina, karata, nacrta i planova

Popis logoraša u talijanskom fašističkom koncentracionom logoru Molat

 

Odjel Muzej Grada Zadra u Zbirci suvremene povijesti u Podzbirci tiskovina, karata, nacrta i planova čuva fond povijesnih dokumenata među kojima su i popisi logoraša u talijanskom fašističkom koncentracionom logoru Molat kojih ima ukupno 156 listova. Popisi su mikrofilmirani 1962. godine u Arhivu vojno istorijskog instituta Jugoslavenske narodne armije. Naknadno je Narodni muzej Zadar, zbog lakšeg rada i rukovanja s  dokumentima iz tih mikrofilmova izradio crno-bijele fotografije formata  13 x 18 cm.
Dokumenti su  u Beograd dospjeli na način da je Državna komisija za istraživanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača već 1944. godine počela prikupljati  na tlu cijele bivše Jugoslavije  dokumente o ratnim zločinima. Komisija je 1958. prestala s radom. Svi prikupljeni dokumenti odlukom Vlade FNRJ dodijeljeni su na čuvanje i proučavanje u Arhiv vojno istorijskog instituta  JNA. Obzirom da mikrofilmirani dokumenti imaju  status vjerodostojnog dokumenta  smatramo ih izvornom povijesnom građom. 


Dokumenti imaju u gornjem desnom kutu pečat Državne komisije za ratne zločine okupatora i njegovih pomagača, rukom pisan inventarni broj dokumenta. Pojedine cjeline dokumenata (spisi) imaju pečat Arhiva vojno istorijskog instituta JNA, rukom pisanu oznaku broja negativa i rukom pisan broj arhivske kutije. Svaki list ima  prema gornjem desnom kutu tintom zabilježen broj.
Sada se započelo s računalnom obradom tih dokumenata.


Neki listovi imaju okrugli pečat „CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MELADA“,  neki listovi imaju ravni, pečat „Campo di Concentramento di Melada“, neki dokumenti imaju ravni pečat u dva reda „Il Comadante di Campo di concetramente di Melada“ i potpis komandanta logora ili njegovog zamjenika.
Osim popisa logoraša Koncentracionog logora Molat mikrofilmirani su i drugi dokumenti (brzojavi, izvješća, naredbe, pravila itd.) koji su bili prikupljeni u Arhivu vojno istorijskog instituta (u literaturi se često upotrebljava kratica  Arhiv VII). Originalni dokumenti bi se danas trebali  nalaziti u Vojnom Arhivu  Srbije i svakako bi trebali biti predmet povrata arhivske građe u  Republiku Hrvatsku u procesu sukcesije između članica bivše Jugoslavije.