Zbirke Prirodoslovnog odjela

Prirodoslovni odjel kao jednu od svojih temeljnih zadaća ima sakupljanje minerala, fosila te biljnog i životinjskog materijala s područja Zadarske županije. Zbirke koje se danas nalaze u Odjelu nastajale su postupno, od XIX. stoljeća i to prikupljanjem, donacijama i otkupom. Na žalost, tijekom vremena veliki dio je zbog povijesnih okolnosti propao, ali dio koji je sačuvan, zajedno s novoprikupljenim materijalom, čini značajno kulturno dobro.

Danas se u Odjelu čuva 25 zbirki koje se razlikuju po materijalu, veličini i vrijednosti. Općenito se mogu podijeliti na zbirke anorganskog materijala (minerale i fosile), herbarij, zbirke kralješnjaka i zbirke beskralješnjaka. Sakupljene zbirke većim dijelom su nastale sakupljanjem u Zadarskoj županiji, ali dio materijala je i s drugih područja Hrvatske, ali i svijeta.

Sve zbirke čuvaju se u depoima gdje se redovno pregledavaju i štite raznim kemijskim sredstvima. Zbirke nisu dostupne javnosti osim za vrijeme tematskih izložbi. Stručnjaci mogu, uz prethodnu najavu dobiti uvid u zbirke koje predstavljaju polje njihovog interesa.