Herbarska zbirka

Herbarska zbirka (herbarij) sadrži suhe preparirane biljke na beskiselinskim listovima. Sastoji se od dvije podzbirke. Stariji i veći dio je herbarij Domenica Pappafave koji prema nekim autorima sadrži oko 10.000 biljnih vrsta s oko tri puta više primjeraka. Za sada je obrađena otprilike trećina zbirke, jer je u obradu uključeno oko 9.000 primjeraka i preko 3.000 vrsta smještenih na 5.590 herbarskih listova. Točan broj vrsta znat će se nakon stručne redeterminacije. Za herbarij Domenica Pappafave smatra se da je nastao u razdoblju od 1834. do 1862. godine. Najintenzivnija sakupljačka aktivnost u obrađenom dijelu zbirke zabilježena je između 1824. i 1837. godine. Većina primjeraka u obrađenom dijelu zbirke sakupljena je tijekom XIX. stoljeća, ali se popunjavanje nastavilo i tijekom XX. stoljeća. Dva primjerka iz herbarija potječu iz 1800. godine. Ti primjerci vjerojatno su najstariji primjerci u dalmatinskim herbarijima. Drugi dio herbara sastoji se od materijala koji je sakupljan u novije vrijeme.