Zbirka leptira Lepidoptera

Zbirka leptira sastoji se od suhih preparata odraslih jedinki. Većina predmeta ima potpune podatke o mjestu i vremenu nalaza, osim nekoliko predmeta koji su dobiveni na poklon i zanimljivi su samo kao vrste za potrebe izlaganja na izložbama. Većina predmeta novijeg je datuma sakupljanja. U Prirodoslovnom odjelu postoji još i zbirka leptira koju je sakupio u okolici Vranskog jezera Ante Savković, koja nije inventirana i koju bi prije trebalo redeterminirati.