Zbirka mekušaca Mollusca

Zbirka mekušaca sastoji se od suhih ljuštura i trajnih mokrih preparata mekušaca. Sastoji se od tri podzbirke: zbirke Grüll, zbirke Cvitanović te središnje zbirke mekušaca. Autori zbirki Grüll i Cvitanović stavljali su sve ljušture iste vrste, bez obzira na vrijeme nalaza, u iste kutije. Svaka takva kutija koja ponekad sadrži i više desetaka ljuštura ima jedan inventarni broj i računa se kao jedan predmet. Stoga jedna vrsta u zbirkama Grüll i Cvitanović ima samo jedan inventarni broj. U središnjoj zbirci mekušaca ljušture su razvrstane prema mjestu i vremenu nalaza te postoji veći broj predmeta iste vrste koji nose različite inventarne brojeve.

Zbirka Grüll je zbirka ljuštura školjkaša i puževa koje je sakupio amater Joseph Grüll, a datira s kraja XIX. i početka XX. stoljeća. Pretpostavlja se da je nastala u Lukoranu na otoku Ugljanu. Otkupljena je 1972. godine. Primjerci nemaju podatke o mjestu nalaza niti o sakupljaču. Te činjenice zbirci ne daju znanstvenu, već samo izložbenu, komparativnu i regionalnu vrijednost. Zbirka mekušaca don Blaža Cvitanovića nastala je između 1905. i 1916. godine u Velom Ratu, na sjevernom kraju Dugog otoka. Primjerke školjaka i puževa don Cvitanović je odlagao u kartonske kutijice na kojima je naznačen rod, ime vrste, autor opisa vrste i njezina rijetkost. Kutijice je čuvao u ormaru sa 60 pretinaca kojeg je dao izraditi 1910. godine po svom nacrtu. Ormar s originalnim kutijicama čuva se zajedno s malakološkom zbirkom. U veljači 1964. ormar s kutijicama u kojem se čuvalo 400 vrsta mekušaca s trostrukim brojem primjeraka otkupio je Prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar. Središnja zbirka mekušaca još uvijek se popunjava te broj vrsta i primjeraka stalno raste. Sakuplja se najvećim dijelom fauna zadarskog područja.