Zbirka ptica Aves

Zbirku ptica čine dermoplastični preparati različite starosti. Većina preparata ima vrijeme i mjesto nalaza, te u većini slučajeva i nalaznika te preparatora. Predmeti koji nemaju te podatke stariji su i mogu se koristiti samo kao izložbeni eksponati za tematske izložbe. Najstariji preparati ptica su s početka XX. stoljeća (1904.-1910.), a u muzej su došli kao poklon, i to najviše grofa Borellija. Kako su danas gotovo sve vrste ptica u Hrvatskoj zakonom zaštićene, te je zabranjeno njihovo ubijanje i uznemiravanje, novi preparati rade se samo od jedinki koje su stradale. Stoga je ova zbirka značajna jer je zbirke ptica sve teže popunjavati novim preparatima.