Zbirka sisavaca Mammalia

Zbirka sisavaca sastoji se od dermoplastičnih preparata, mokrih preparata (kompota) i kostura. Većina preparata je starija i datira s početka ili prve polovine XX. stoljeća. Ne postoje podaci o njihovu nalazištu, sakupljaču, preparatoru ili vremenu sakupljanja. Izlošci imaju vrijednost samo kao preparati za postavljanje tematskih izložbi.