Dokumenti

Dokumenti – opći akti, odluke i rješenja (o cijeni usluga i ulaznica, o najmu prostora...), financijska i programska izvješća, javna nabava, pravo na pristup informacijama i obrasci za pristup informacijama

 

Akti 

Izvješća

2018.

2017.

2016.

Financijska izvješća

2018.

2017.

2016.

2015.

 

Javna nabava

Odluke muzeja

Pravilnici