Impressum

 

Izdavač

Narodni muzej Zadar

 

Za izdavača

Renata Peroš

 

Tekstovi

Koraljka Alavanja, Natali Čop, Ivana Dražić, Jasenka Lulić-Štorić, Hrvoje Perica, Lorena Peroš, Lucija Sekula, Ljubica Srhoj Čerina, Navena Štokić, Snježana Vujčić-Karlo

 

Fotografije muzejskih predmeta, zgrada i postava

Živko Bačić, Ante Brkan, Boris Cvjetanović, Natali Čop, Željko Karavida, Zvonko Kucelin, Željko Maričić, Hrvoje Mavra, Mladen Radolović, Jasenko Rasol, Abdulah Seferović, Vinko Srhoj, Stipe Surać, Nevena Štokić, Antun Travirka, Goran Vranić, Boštjan Vučak, Snježana Vujčić-Karlo, Fototeka Narodnog muzeja Zadar

 

Lektura

Ljubica Srhoj Čerina, Marija Vidučić

 

Urednica i koordinatorica izrade weba

Natali Čop

 

Design, izrada i održavanje

NOVENA d.o.o.

 

Datum postavljanja na mrežu

Ožujak 2019.